DGMR/DGMR Congres Fire Safety in a Sustainable Future

DGMR Congres Fire Safety in a Sustainable Future

English site

21 maart 2024 – SINGER Laren

De wereld om ons heen verandert en de veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Klimaatverandering, maar ook de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen, dwingt de bouwsector om na te denken over de huidige manier van bouwen. Wij zijn ons wel bewust van deze ontwikkelingen maar bevatten de gevolgen die dit heeft voor de brandveiligheid van gebouwen nog niet volledig.

Dit DGMR congres zorgt ervoor dat u weer helemaal bij bent. Niet alleen door een holistische kijk te geven op de combinatie van brandveiligheid en duurzaam bouwen, maar ook door het aanbieden van de nieuwste onderzoeksresultaten en praktische informatie op relevante deelgebieden. De presentaties op dit congres zijn in het Engels. De kosten voor het congres zijn 290 euro exclusief BTW.

Direct inschrijven

Een combinatie van topsprekers

Deze dag met nationale en internationale topsprekers wilt u niet missen! Luke Bisby (University of Edinburgh) presenteert het laatste onderzoek naar brandgedrag van gevels als systeem. Margaret Simonson-McNamee (Lund University) vertelt alles over haar werk op het gebied van brandbestendigheid van duurzame gebouwen. Wojciech Wegrzynski (ITB) deelt de resultaten van grootschalige brandtesten op (groene) gevels en Johan Anderson (RISE) presenteert de laatste resultaten van de ontwikkeling van een Europese grootschalige brandtest voor gevels. Heikki Väänänen (Europese Commissie) vat de huidige brandveiligheidsactiviteiten in DC GROW samen.

Nieuwe manieren van testen om de brandveiligheid van gevels in Nederland aan te tonen zullen worden gepresenteerd door Rudolf van Mierlo en Paul Hoondert (DGMR). Collega Johan Hoogeweg schetst de ontwikkelingen van sprinklersystemen in duurzame woonomgevingen. En Patries Robijn-Meijers (DGMR) sluit de presentaties af met de resultaten van grootschalige testen uitgevoerd op brandvertragend behandeld CLT.

Dit congres is een unieke gelegenheid voor brandveiligheidsprofessionals en gevelbouwers om op de hoogte te raken over de nieuwste ontwikkelingen.

Programma

WhenWhatWho
8:30 Registration
9:00 WelcomeKees Both
9:15Learning from failure - The behaviour of cladding materials, products, and systems in fireProf. Luke Bisby University of Edinburgh
10:15 Overview of experimental work on green facades Prof. Wojciech Wegrzynski ITB
11:00 Break
11:30 Update on the research to develop a European large scale façade fire testDr. Johan Anderson RISE
12:15 Fire safety activities in European Commission DG GROWHeikki Väänänen M.Sc. DG Grow
12:45 Lunch
13:45 Development of the Dutch standard for intermediate and large scale façade fire testing used in the Dutch Building codeRudolf van Mierlo M.Sc. & Paul Hoondert M.Sc. DGMR
14:30 Is fire science doing enough to foster sustainable fire safety?Prof. Margaret  Simonson-McNamee University of Lund
15:15 Break
15:45 Challenges and opportunities for sprinkler systems in sustainable residential environmentsJohan Hoogeweg DGMR
16:30 Large scale tests on fire retardant treated CLT (RISE/Brandforsk/DGMR/FRIC)Patries Robijn – Meijers DGMR
17:00 Wrap-upKees Both
17:15 Drinks

Direct inschrijven

 

Sprekers

Johan Anderson werkt al meer dan 10 jaar bij de afdeling Brand en Veiligheid van RISE en zijn onderzoek richt zich voornamelijk op simulaties en rekenwerk van branddynamica en constructies die worden blootgesteld aan brand. Hij is betrokken bij onderzoek naar brand in elektrische voertuigen. Hij publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over het meten en modelleren van gevelbrandtesten in de jaren 2012-2018. Hij is de leider van het Europese project over het harmoniseren van de gevelbrand testmethode binnen de EU. Hij heeft een master in natuurkunde van de Universiteit van Göteborg en een PhD van de Chalmers University of Technology.

Margaret Simonson-McNamee is hoogleraar brandveiligheidstechniek aan de afdeling bouw- en milieutechnologie van de Universiteit van Lund in Zweden. Haar technische expertise ligt in het begrijpen en karakteriseren van de milieu-impact van branden en ze werkt al meer dan 30 jaar op het gebied van brand- en verbrandingsonderzoek. De focus van haar onderzoek is de laatste jaren verbreed naar brandveiligheid en duurzaamheid. Ze schreef meer dan 110 internationale publicaties (waaronder vijf hoofdstukken voor boeken) en meer dan 40 technische rapporten op dit gebied. Ze is actief in de International Association of Fire Safety Science (IAFSS) en was de eerste auteur van het IAFSS-standpunt over onderzoeksuitdagingen op het gebied van brandveiligheid voor de toekomst – IAFSS Agenda 2030 voor een brandveilige wereld.

 

Prof. Bisby (Luke), PhD, FREng, FRSE, FIFireE, FIStructE, is hoogleraar en vakgroephoofd aan de School of Engineering van de Universiteit van Edinburgh. Hij behaalde zijn M.Sc. (1999) en Ph.D. (2003) in Structural Engineering aan Queen’s University, Canada. Prof. Bisby bekleedt een leerstoel in Fire and Structures, is co-hoofdredacteur van Elsevier’s Fire Safety Journal en is gespecialiseerd in het brandgedrag van materialen en constructies. Naast deze specialisatie neemt hij ook deel aan en leidt hij onderzoeksprojecten op het gebied van FSE Wetenschap en onderwijs, brandveiligheidsnormen voor gebouwen, ontwerp en interdisciplinaire antwoorden op brandrisico’s en veiligheid. Hij omarmt socio-technische perspectieven met betrekking tot brandveiligheid en bouwkunde, wat leidt tot effecten in zowel het wetenschappelijke domein als in de praktijk/beleid/regelgeving/onderwijs. Meer dan 6 jaar lang was hij een technisch getuige-deskundige voor het Grenfell Tower Onderzoek (GTI) in het Verenigd Koninkrijk.  ​

Dr. Wojciech Węgrzyński werkt bij ITB, het Poolse instituut voor bouwonderzoek in Warschau. Momenteel is hij plaatsvervangend hoofd van de afdeling brandonderzoek en professor van het instituut. Hij is directeur van SFPE Europe. Hij is auteur van 40 peer-reviewed artikelen gepubliceerd in alle belangrijke FSE-tijdschriften. Zijn belangrijkste interessegebieden zijn de grondslagen van compartimentsbranddynamica en gestandaardiseerde brandtesten, en ook: het gebruik van CFD modellen bij brand, interactie tussen wind en vuur en evaluatie van de effecten van rookverspreiding in gebouwen, evenals brandtesten van nieuwe technologieën in civiele techniek. Hij is lid van de Sub-committee for Research van de IAFSS. Hij was de winnaar van de 2018 NFPA Harry C. Bigglestone Award; de 2019 Jack Watts Award en de 2020 SFPE 5 Under 35 Award. Hij is lid van de redactieraad van ‘Fire Technology’. Hij presenteert een podcast over brandveiligheid op www.firescienceshow.com

 

 

 

Heikki Väänänen werkt sinds 2019 als beleidsmedewerker in de eenheid Bouw in DG GROW met een focus op brandveiligheidsactiviteiten en Europese beoordelingsdocumenten (EAD’s). Hij kwam in 2004 bij de Commissie en stapte in 2008 over naar DG Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) als kwaliteitsmanager. Sinds 2012 ontwikkelde en beheerde hij de plannings- en uitvoeringsprocessen met betrekking tot het werkprogramma van het GCO.

Heikki begon zijn carrière als onderzoeker en projectmanager in het laboratorium voor bouwtechniek en bouwfysica van de Technische Universiteit van Helsinki. Zijn onderzoek richtte zich voornamelijk op houtconstructies met spijkerplaatverbindingen. Daarna stapte hij over naar Total Quality Management waar hij werkte als trainer, uitvoerder en consultant.

Heikki heeft een masterdiploma Civiele Techniek (Technische Universiteit Helsinki) en Economie en Bedrijfskunde (Hogeschool voor Economie en Bedrijfskunde Helsinki).


Rudolf van Mierlo is senior adviseur brandveiligheid bij DGMR. Hij is 35 jaar actief in brandveiligheidsonderzoek en consultancy met als voornaamste specialismen: brandgedrag van materialen, ontwerp van testmethoden, brandvoortplantings- en rookvoortplantingsmodellen, brandveiligheid van opslag van gevaarlijke stoffen, methoden voor de integrale beoordeling van brandveiligheid en Nederlandse en Europese brandveiligheidsregelgeving. Hij is auteur van vele Nederlandse en Europese normen (o.a. EN 13823, NEN 6059-1, NEN 6075, NEN 6068), richtlijnen en van studies voor wetswijzigingen. Hij geeft les in cursussen voor bedrijven en overheden en in reguliere cursussen van onderwijsinstellingen. Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd tot lid van de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid Bouwregelgeving.

Paul Hoondert werkt al meer dan 6 jaar als brandveiligheidsingenieur bij DGMR. Hij studeerde af in Building Technology aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Delft. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een groeiende interesse in brandveiligheidstechniek. Zijn masterscriptie richtte zich op het veilig evacueren van verschillende typen ziekenhuispatiënten. Paul heeft momenteel bijna zijn postdoctorale masteropleiding Fire Safety Engineering aan de Ulster University in Belfast afgerond. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op het vergelijken van een Medium-scale geveltest met numerieke modellering in FDS.

De afgelopen jaren werkte Paul aan verschillende complexe en monumentale bouwprojecten. Ook heeft hij diverse analyses uitgevoerd voor het verwachte gevelgedrag bij brand voor zowel bestaande gebouwen als nieuw ontworpen gebouwen. Hij heeft bijgedragen aan de nieuwe Nederlandse norm voor grote geveltesten NPR 6999 en het onderzoek voor NEN over PV-panelen op de gebouwschil.

 

Patries Robijn-Meijers begon haar carrière als specialist Risicobeheersing bij de brandweer na haar studie bouwkunde. In 2006 verliet ze de brandweer om adviseur brandveiligheid te worden. Haar loopbaan als adviseur werd onderbroken voor twee jaar waarin ze onder andere docent was bij het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. In 2010 trad ze in dienst bij DGMR. Sindsdien heeft zij zich gespecialiseerd in de brandveiligheid van complexe stedelijke ontwikkelingen zoals Leidsche Rijn Centrum (Utrecht) en Bajeskwartier (Amsterdam) en complexe gebouwen zoals het conferentiecentrum Maastricht (MECC). In haar werk richt ze zich op de praktische implementatie van (experimenteel) onderzoek in de gebouwde omgeving.

Ze is bestuurslid van de VVBA (Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs) en lid van de Raad van Toezicht van de fellow Fire Safety Engineering aan de TU/e.

 


Johan Hoogeweg begon zijn loopbaan na zijn studie Bouwkunde als specialist Risicobeheersing bij de brandweer. In 2006 maakte hij de overstap naar de brandveiligheids vakgroep bij DGMR.

In zijn rol als algemeen brandveiligheidsadviseur ontwikkelt hij algemene brandveiligheidsstrategieën voor complexe en hoge gebouwen. Hij specialiseerde zich in brandveiligheidsinstallaties, zoals watermist-, sprinkler- en branddetectiesystemen. Een van zijn passies is het integreren van deze systemen in een gebouw met respect voor de architectonische concepten.

Daarnaast is hij schrijver of medeauteur van verschillende publicaties over certificering van brandbeveiligingssystemen door derden en het gebruik van sprinklers om de brandbeveiligingseisen aan de draagconstructie te reduceren. Hij heeft ook meegewerkt aan een publicatie over de waarde van sprinklerinstallaties in woonomgevingen.

Hij is actief in twee technische werkgroepen van het CCV, werkgroep G (blusgassystemen) en werkgroep C (sprinkler).

Direct inschrijven