Bedrijven en industrie

Bedrijven zijn de motor van de economie. En iedereen heeft baat bij een goed functionerende industrie.  Logisch dat bedrijven duurzaamheid, veiligheid en gezondheid serieus nemen. Ze stellen zelf kaders, net als de omgeving, de wetgeving en de lokale overheid. De kunst is balans te vinden tussen ondernemen en de impact ervan op de omgeving. Deze relatie is een belangrijke succesfactor, weten onze adviseurs uit de praktijk. 
 

Verantwoord ondernemings- en leefklimaat

We kennen bedrijven van binnenuit en de specifieke wet-en regelgeving. Onze kracht is deze te vertalen naar oplossingen en kansen voor bedrijven en de omgeving. Dit is wat onze adviseurs al 35 jaar doen voor industrie en overheid. Wij kennen beide werelden en werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid. Beginnend bij uw ambities tot en met de realisatie.

Ambities inzichtelijk

Wat DGMR zoal doet? We maken gezamenlijk de kansen en bedreigingen van uw ambities inzichtelijk, waarmee u de richting bepaalt. Hiervoor voeren we risicoanalyses uit en doen praktijkgericht onderzoek en research naar geluid, geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid, arbo, trillingen, lichthinder en brandveiligheid. We begeleiden de aanvraag om een omgevingsvergunning, doen de afstemming met het bevoegd gezag en communiceren met de betrokkenen. Zo is de realisatie van uw plannen in vertrouwde handen. 

 

Gerelateerde informatie

 
Bedrijven/industrie | DGMR