BBL-voorschriften voor brandgedrag en rookdoorgang

donderdag, 18 mei 2017

Het ministerie van BZK vroeg DGMR te kijken naar brandklassen en rookcompartimentering binnen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving dat in 2019 moet ingaan. 

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) geeft voorschriften voor het brandgedrag van materialen en voor de rookcompartimentering. DGMR doet op verzoek van het ministerie van BZK voorstellen voor aanvullingen en aanpassingen in de voorschriften, zodat er begin 2019 een BBL is dat klaar is voor de toekomst.

Brandgedrag van materialen

Daar waar het over brandgedrag van materialen gaat, doet DGMR voorstellen voor de brandklassen van kabels en pijpisolatie. Doel is ze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij brandklassen van overige bouwproducten. Tot nu toe zijn voor kabels en pijpisolatie geen duidelijke eisen aan brandgedrag gesteld. Omdat de Europese Verordening Bouwproducten sinds kort een aparte klassering voor deze producten oplegt, komt hiervoor nu ook aandacht in de BBL-voorschriften.

Rookcompartimentering

Een onderzoek waaraan DGMR heeft meegewerkt, staat aan de basis van de gewijzigde voorschriften voor rookcompartimentering in gebouwen. Dit is een wijziging met veel impact voor de bouw. DGMR doet een voorstel naar BZK over de interpretatie, de aansturing en de aansluiting met het BBL van NEN 6075, de norm over rookwerendheid. Wanneer dit duidelijk is, zijn beter de mogelijke consequenties van de nieuwe voorschriften voor de Nederlandse bouw in te schatten.

Naar verwachting rond DGMR in juni 2017 het onderzoek af.

 

Onderzoek brandgedrag en rookdoorgang | DGMR