ing. Hans J.A. van Leeuwen

06 51 07 52 65

088 346 75 69

Hans denkt mee over:

  • Omgevingsmilieu- en duurzaamheidsvraagstukken in bouwprocessen (design, construct)
  • Product- en procesontwikkeling bij industriële processen (akoestiek, trillingen)
  • Ontwikkeling van stille wegdekken en geluids- en trillingsarme spoorconstructies
  • De transitie naar minder milieu-effecten en meer duurzaamheid in mobiliteit

Hans’ werkbeleving

“Samen met opdrachtgevers zoek ik naar methoden om hinderlijke aspecten van mobiliteit in onze woon-, werk- en leefomgeving te beperken. Bij bouwprojecten en inrichtingsplannen spreek ik hen dagelijks over geluidbeheersing en vermindering van trillingshinder. Ik wil graag dat ze ook aandacht schenken aan luchtkwaliteit, hinder door contactgeluid, licht, visuele overlast, veiligheid of energiebesparing.

Er gaat nog teveel mis; er is veel overlast en met wetgeving alleen komen we er niet. Neem nu geluids- en trillingshinder in vrijwel elke woning. Dit moet toch veel beter kunnen!  Mijn insteek is om zo vroeg mogelijk bij plannen betrokken te worden. Maatregelen in de bouwfase zijn vaak veel eenvoudiger dan achteraf. Laten we samen maatschappelijke verantwoording nemen en streven naar betere oplossingen en meer kwaliteit. Voor hetzelfde of minder geld.”

Wat Hans bezig houdt

“In mijn streven naar verbetering, tot in de details, ben ik behoorlijk eigenwijs. Maar ik sta altijd open voor argumenten van anderen om samen het best haalbare compromis te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat een kwalitatieve verbetering van onze woon-, werk- en leefomgeving van groot belang is voor onze toekomst.

We ontwikkelen dus voor de behoeften en eisen van het heden, zonder de toekomst uit het oog te verliezen. En in onze leefomgeving hebben we de natuur nodig om te overleven. Het beschermen van natuur is essentieel en ook moeten we ontwikkelde gebieden - letterlijk - weer groen kunnen maken".

Stel uw vraag aan Hans

Niet alle verplichte velden zijn ingevuld.Selecteer de 'M'